Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci...

Mladí hasiči - zpráva za sezónu 2018

Ani tento rok kroužek mladých hasičů nezahálel. Již od března jsme začali pilně trénovat a připravovat se na nadcházející ročník okresní ligy mladých hasičů. Začátek nové sezóny jsme dětem zpestřili soutěží v dětském TFA „o nejpevnějšího hasiče Stanovnice“. Účelem tohoto závodu je prověřit fyzickou zdatnost jednotlivců v různých věkových kategoriích. Děti nás velmi mile překvapily a to jak svým nasazením, tak i konečným umístěním. Vybojovaly dvě první místa, druhé místo a třetí umístění jako družstvo. Cílem pro letošní rok bylo zúčastnit se všech pohárových soutěží, které se počítají do Okresní ligy MH. I přes veškerá úskalí, které nás doprovázela po celou dobu sezóny (úrazy, únava a hlavně časová vytíženost), se naše vize naplnila. Pro velký zájem dětí jsme jak již minulý rok absolvovali okresní ligu v běhu na 60m s překážkami. Musíme s radostí konstatovat, že pro děti to byla velká výzva a motivace zároveň. To, s jakým elánem a odhodláním se vrhly na přípravu této disciplíny bylo až obdivuhodné. A jak říká přísloví, „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ To se potvrdilo hned několikrát. Zúčastnili jsme se všech tří pořádaných soutěží, které se započítávaly do okresní ligy, a to v obcích Oznice, Janová a Hutisko-Solanec. Za velký úspěch považujeme umístění Lukáše Kučery, který vybojoval krásné 3. místo v okresní lize v kategorii starších žáků. Když už se zdálo, že nás konečně čeká volný víkend a užijeme si krásného počasí u vody, mile rádi jsme přijali pozvání účasti na Dětském dnu. Pro malé návštěvníky jsme přichystali i naše stanoviště, kde si mohli vyzkoušet např. zásahovou přilbu, motání hadice typu „C“ a stříkání ze džberovek na terč. Děti za odměnu a snahu získaly různé sladkosti, omalovánky s IZS tématikou a také reflexní pásky. Díky krásnému počasí a velké ochotě našich dětí se vydařil na jedničku. A jako už tradičně, podzimní závěr sezóny patřil závodu v hasičské všestrannosti (tzv.braňáku), který byl letos pořádaný v Semetíně. Jedná se o celostátní soutěž v souladu se směrnici Plamen, kde je hlavním cílem rozvíjení dětských znalostí, vědomostí a získávání návyků v jednotlivých oblastech činností hasičů. Tato náročná celodenní akce začala vyhodnocením Okresní ligy mladých hasičů, ročníku 2018, poté začal samotný závod. Pětičlenná družstva ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci, vybíhala v časových intervalech do semetínských lesů, kde plnila na čas na jednotlivých stanovištích nejrůznější úkoly. Byla mezi nimi střelba ze vzduchovky, uzlování, základy topografie, první pomoci, základy požární ochrany či ručkování po laně. Závod byl velmi fyzicky náročný, někteří závodníci si opravdu sáhli až na dno svých sil. Tento závod je však především o vzájemné podpoře jednotlivých soutěžních družstev, kdy bylo vidět, jak si tyto děti vzájemně pomáhají, aby vždy společně dosáhly cíle. Musíme pochválit všechny děti, které se zúčastnily zmiňovaných soutěží, protože ta obrovská snaha a píle, kterou předvedly v letošní sezóně, byla opravdu překvapující. Konec sezóny opět patřil opékání špekáčků a zhodnocení celého soutěžního roku. Závěrem bychom chtěli poděkovat Všem, kteří se jakkoliv podíleli a pomohli s činností kroužku mladých hasičů. Ten největší dík samozřejmě patří naší obci, která tento sport podporuje a vždy nám vychází vstříc. Také chceme poděkovat TJ Sokol Huslenky, že nám umožňuje trénovat na fotbalovém hřišti. Za celý hasičský sbor Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a v Novém roce hlavně pevné zdraví.

Jana Kovářová, David Brhlík