Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci...

Výbor SDH Huslenky na období 2015-2020

Libor Šimčík - starosta sboru
Jiří Světinský - velitel SDH a JSDH
Ing. Jakub Škarpa - místostarosta a prevetista
npor. Bc. Jaroslav Maňák - zástupce velitele
Marie Hrňová - kulturní referent
Jana Hrňová - hospodář, pokladník
Jana Kovářová - jednatel
Dana Maňáková - předseda kontrolní a revizní rady
Miroslava Světinská - člen kontrolní a revizní rady
Bc. Iveta Škarpová - člen kontrolní a revizní rady
Jindřich Černovský - hlavní strojník
Jan Václavík - strojník
Jiří Maňák - vedoucí mládeže
Ladislav Žárský - člen výboru
Jaroslav Hrňa - člen výboru
Pavel Kalivoda - člen výboru

Celkem členů výboru: 16