Výbor

Výbor

Složení výboru SDH Huslenky na období 2020 – 2025

Libor Šimčík – starosta sboru
Ing. Jakub Škarpa – náměstek starosty
Bc. Jaroslav Maňák – velitel sboru
Bc. Iveta Škarpová – jednatel
Jana Hrňová – hospodář, pokladník
Jana Kovářová – vedoucí MH
Marie Hrňová – člen výboru
Ladislav Žárský – člen výboru
David Brhlík – člen výboru
Lucie Brhlíková – člen výboru

Dana Maňáková – revizor účtu